The Marble Mountains – Da Nang – Part 1

The Marble Mountains – Da Nang

[EN/PL] On our last day in Central Vietnam we had three places left to visit, all in the vicinity of Da Nang. As our plane back Hanoi was leaving in the evening, we figured that if we leave Hoi An around noon, we’ll have just enough time to visit all three – The Marble Mountains, the Linh Ung Pagoda with the famous Lady Buddha statue and the Monkey Pass on Son Tra peninsula.

We had a lot of luggage, so the only option for us to make this trip happen was to hire a car with a driver. Our host in Hoi An, Mr. Tri of Moon’s Homestay, arranged it for us for only 40 USD.

Entry tickets

Our first stop were the Marble Mountains. Our car stopped right next to the entrance, where we had to make our first choice – climb the mountain on foot, or use a convenient elevator for just 15.000 VND per person (0.75 USD) extra. As the heat was unbelievable (34 C), we’ve decided to save our strengths for the rest of the day and use the elevator.

There was no queue at all to the ticket office, so minutes later we got our entrance and elevator tickets (30.000 VND per person). As a free bonus, we were handed a map of the mountain with English labels and a set of postcards :). Before going up, we asked the lady at the ticket office if we are required to change our clothes, but we were told that shorts are fine. Making sure we have some water, we handed our tickets to the elevator porter and went up.  The elevator is modern, safe and very fast – it takes seconds to get six floors up.

Five Elements Mountains

The Marble Mountains, or rather Ngũ Hành Sơn (Five Elements Mountains) are actually five marble and limestone hills with very steep slopes. Each mountain is named after one of the elements, recognized by the local culture – Kim (metal), Thuy (water), Moc (wood), Hoa (fire) and Tho (earth). The one we had an opportunity to visit is named Thuy Son – the Water Mountain.

Thousands of years ago they were all underwater. This resulted in numerous caves inside the hills, which were adapted into temples and sanctuaries over centuries. The Marble Mountains are home to many Buddhist temples, many of them active and preserved by the monks residing there.

viewpoint
The view from one of the many viewpoints available for tourists in the Marble Mountains

As there’s so much to see, this post will be mostly pictures, which do not show the true beauty of this place – if you are ever around, make sure to visit it!

What’s to see in the Marble Mountains?

Despite the scorching sun above our heads, we just couldn’t resist to visit every single place on the Thuy Son Mountain (the Water Mountain – the biggest of all five). There are many temples, shrines, caves, charming footpaths and marvellous viewpoints. The whole place has a magical atmosphere and is surprisingly well prepared for tourists. There are English signs showing the way to numerous sites, benches where you can rest, waste bins to keep the area clean. In the central area of the mountain there’s also a cafe and a small shop, where you can rest and have something to drink or eat.

temples

We spent there a total of three hours, exploring the caves, admiring the old pagodas, climbing our way to the viewpoints, walking past many beautiful statues. There’s just too much to describe it all, so here are some pictures:

pagoda_inside
A wooden statue inside one of the temples

 

buddha_statue_temple

Caves!

As we mentioned before, there’s a lot of caves. Both big and small, they all house different, mostly very old shrines. One of the caves was really large, featuring a giant Buddha statue. We almost gave up on this one, as it was the LAST cave we visited – and we were already short on strengths and time. Fortunately, we made it! Here, take a look:

There’s a lot more caves to explore, some of them featuring some serious climbing, as the slopes were up to 75 degrees steep! Some of the corridors were so narrow, that we barely made it through. That was a lot of fun for us, as we love such challenges (if we knew that there’s climbing involved, we would wear different shoes – sandals aren’t the best idea to be honest… 🙂 ). Most of the caves were also inhabited by bats, which added some extra thrill :).

cave_climb_aga

climb
Barely made it!

General information and tips – Marble Mountains

 • The entry tickets are 15.000 VND each, plus another 15.000 VND if you want to use the elevator.
 • Visitors are not required to dress properly, but if you wear shorts or a sleeveless shirt, you should cover yourself before entering active temples. If it’s hot, it’s okay to move around in comfortable clothes, just not inside.
 • You will need 3-4 hours to see everything on the largest mountain – Thuy Son.
 • Be careful while climbing caves. If you’re not sure if you can do it – just skip anything that you feel is too much for you. Safety first!
 • There are three ways to get to the mountain and back: two gates and an elevator (which can also take you back down).
 • We recommend wearing comfortable, sport shoes (most of the time you walk on stones, which might be slippery)

 

selfie_3
Thanks for reading and following us! 🙂 🙂 🙂

Góry Marmurowe – Da Nang

[EN/PL] Na nasz ostatni dzień w Środkowym Wietnamie mieliśmy zaplanowane do odwiedzenia jeszcze trzy miejsca, wszystkie w okolicy Da Nang. Jako, że nasz samolot do Hanoi odlatywał dopiero wieczorem, doszliśmy do wniosku, że jeśli opuścimy Hoi An około południa, to będziemy mieli wystarczająco dużo czasu by odwiedzić wszystkie trzy miejsca – Marmurowe Góry, Pagodę Linj Ung ze słynnym posągiem Pani Buddy i Małpią Przełęcz na półwyspie Son Tra.

Mieliśmy bardzo dużo bagażu, więc jedynym sposobem, by ta wyprawa się udała, było wynajęcie samochodu z kierowcą. Nasz gospodarz w Hoi An, Pan Tri z pensjonatu Moon’s Homestay, zorganizował dla nas transport za zaledwie 40 dolarów (160 zł).

Bilety wejściowe

Naszym pierwszym przystankiem były Góry Marmurowe. Nasz samochód zatrzymał się zaraz przy wejściu, gdzie musieliśmy dokonać pierwszego wyboru – wejść na górę pieszo, czy skorzystać z wygodnej windy za dodatkową kwotę 15.000 VND (3 zł) za osobę. Było niewyobrażalnie gorąco (34 C), więc podjęliśmy decyzję by oszczędzać siły na resztę dnia i skorzystać z windy.

Do biura sprzedaży biletów nie było praktycznie żadnej kolejki, więc kilka minut później dostaliśmy nasze bilety wejścia i bilety uprawniające do skorzystania z windy (razem: 30.000 VND – 6 zł za osobę). Przy zakupie biletów otrzymaliśmy za darmo mapę góry w języku angielskim oraz komplet pocztówek :).

Przed udaniem się na górę, zapytaliśmy pani sprzedającej bilety, czy jesteśmy odpowiednio ubrani. Powiedziała nam, że krótkie spodenki są dozwolone. Po upewnieniu się, że mamy ze sobą trochę wody, wręczyliśmy nasze bilety człowiekowi obsługującemu windę i ruszyliśmy do góry. Winda jest nowoczesna, bezpieczna i bardzo szybka – podróż sześć pięter do góry potrwała kilka sekund.

Góry Pięciu Żywiołów

Góry Marmurowe, a właściwie Ngũ Hành Sơn (Góry Pięciu Żywiołów) to tak naprawdę pięć marmurowo-wapiennych wzgórz z bardzo stromymi zboczami. Każda z gór nosi nazwę jednego z pięciu żywiołów, uznawanych w tutejszej kulturze – są to Kim (metal), Thuy (woda), Moc (drewno), Hoa (ogień) i Tho (ziemia). Ta górą, którą mieliśmy okazję zwiedzić, nosi nazwę Thuy Son – czyli Wodna Góra.

Tysiące lat temu wszystkie znajdowały się pod wodą, co spowodowało powstanie wielu jaskiń wewnątrz wzgórz, które to zostały zaadaptowane na świątynie i kaplice na przestrzeni wieków. Góry Marmurowe są domem dla wielu buddyjskich świątyń, a wiele z nich jest czynne i konserwowane przez mieszkających tam mnichów.

viewpoint

Z uwagi na to, że jest tam tak wiele do zobaczenia, ten wpis będzie się składał głównie ze zdjęć, które nie oddają całego piękna tego miejsca – jeśli kiedykolwiek będziesz w okolicy, musisz je odwiedzić!

Co można zobaczyć w Górach Marmurowych?

Pomimo palącego słońca ponad naszymi głowami, nie potrafiliśmy się powstrzymać przed odwiedzeniem każdego miejsca na górze Thuy Son (Wodna Góra – największa z wszystkich pięciu). Znajduje się tam wiele świątyń, kapliczek, jaskiń, urokliwych ścieżek i zapierających dech w piersiach punktów widokowych. Całość ma magiczną atmosferę, a miejsce jest zaskakująco dobrze przygotowane dla turystów. Są anglojęzyczne drogowskazy, wskazujące kierunek do poszczególnych atrakcji, ławeczki, na których można odpocząć, kosze na śmieci – by utrzymać to miejsce w czystości. W środkowej części góry jest też kawiarenka i mały sklep, gdzie można odpocząć i kupić coś do jedzenia lub do picia.

temples

Spędziliśmy tam łącznie trzy godziny, zwiedzając jaskinie, podziwiając stare pagody, wspinając się do punktów widokowych, mijając wiele pięknych posągów. Jest tego zbyt wiele, by wszystko opisać, więc załączamy trochę zdjęć:

pagoda_inside
Drewniana rzeźba wewnątrz jednej ze świątyń.

buddha_statue_temple

Jaskinie!

Jak wspominaliśmy wcześniej, jest tu mnóstwo jaskiń. Zarówno duże, jak i małe, wszystkie są domem dla różnych, w większości bardzo starych kapliczek. Jedna z jaskiń była naprawdę olbrzymia – znajdował się w niej gigantyczny posąg Buddy. Mało brakowało, a nie trafilibyśmy do tej jaskini, bo była ostatnia na naszej liście, a kończyły nam się już siły i czas. Na szczęście – dotarliśmy tam! Rzućcie okiem:

Jest znacznie więcej jaskiń do zwiedzenia, a niektóre z nich wymagają wspinaczki – nachylenia sięgały nawet 75 stopni! Niektóre korytarze były tak wąskie, że ledwo mogliśmy się przecisnąć. Dla nas była to świetna zabawa, bo uwielbiamy takie wyzwania (gdybyśmy wiedzieli co nas czeka, to założylibyśmy lepsze buty – sandały nie bardzo nadają się do łażenia po jaskiniach… 🙂 ). Większość jaskiń była również zamieszkana przez nietoperze, co dodało emocji :).

cave_climb_aga

climb
Ledwo się przecisnął!

Ogólne informacje i wskazówki – Góry Marmurowe

 • Bilety wejścia kosztują 15.000 VND (3 zł) każdy i dodatkowe 15.000 VND, jeśli chcesz skorzystać z windy.
 • Odwiedzający nie muszą się odpowiednio ubierać, ale jeśli masz na sobie krótkie spodenki albo koszulę bez rękawów, to należy się czymś zakryć przed wchodzeniem do czynnych świątyń. Jeśli jest gorąco, to nic nie stoi na przeszkodzie bo przemieszczać się w wygodnych ubraniach, ale nie należy tak wchodzić do wnętrz.
 • Na zwiedzenie całej, największej góry (Thuy Son) potrzeba 3-4 godzin.
 • Przy zwiedzaniu jaskiń należy zachować ostrożność. Jeśli nie masz pewności, że sobie poradzisz, to odpuść. Bezpieczeństwo przede wszystkim!
 • Są trzy drogi by dostać się na górę i z niej zejść: dwie bramy i winda (która również zabiera zwiedzających na dół)
 • Radzimy założyć wygodne sportowe buty (większość czasu chodzi się po kamieniach, które mogą być śliskie)
selfie_3
Dzięki za przeczytanie i towarzyszenie nam! 🙂 🙂 🙂
Advertisements

4 thoughts on “The Marble Mountains – Da Nang – Part 1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s