The City of Tailors – Hoi An – Part 2

[EN/PL] Despite our first not so good impression of Hoi An, we had a wonderful time there. There’s really a lot of things to see, do and eat there :). It’s definetely a unique place, and whether you’re backpacking, travelling with your family or into luxurious resorts – it’s really a must see if you ever visit Central Vietnam.

The City of Tailors

The Ancient Town’s streets are really busy in high season, especially in the evenings. When we went there the next morning after checking in to our homestay, it looked and felt much different than during our first walk. We took our time exploring more and less popular streets and alleys. If you ever visit Hoi An’s Ancient Town, the first thing you are probably going to notice is a lot of tailor shops. Really a lot – like tens of them, on every single street.

5
There’s plenty of tailor shops in Hoi An – often three or four right next to eachother // W Hoi An jest mnóstwo zakładów krawieckich – często trzy lub cztery, jeden obok drugiego.

As Hoi An is commonly known as the City of Lanterns, the other nickname of this town is: The City of Tailors. Due to traditions cultivated for generations, this is probably the best place to get a tailor-made piece of garment in Vietnam. Most of the shops are used to really tight schedules of many tourists, thus they guarantee to deliver in 24 hours. Many of them are ready to make a tailored two piece suits for as low price as 150 USD, but don’t be fooled – in the end, you always get what you pay for. There’s no such thing as a cheap suit, perfectly made in 24 hours.

Cheap suit in Hoi An?

Most of the cheaper places (if not all) can’t really control the quality of the final product, as – according to what we’ve learnt – they outsource to one of a couple factories that work 24/7 to meet the demand on „cheap, highest quality and quickly” made suits or dresses. If you really want gament of the highest quality, it won’t come cheap nor in 24 hours, as experienced tailors need at least two fittings to make sure your dress or suit really suits you.

2
A fine selection of cloths at BeBe Tailor // Szeroki wybór tkaniny w BeBe Tailor

Visit to the tailor shop – BeBe Tailor

We’ve decided to trust our host, Tri and as advised by him, go to BeBe Tailor to place our orders. Two lovely ladies presented us with the choice of cloth, helped us to browse their vast catalogues based on a short interview on our expectations. Then we discussed details, like if the jacket’s sleeve buttons should be functional or what kind of zip should be used with the dress. Later we were both precisly measured, and finally, we talked about our schedule and when we’ll be available for fitting. Afterwards we were presented with the final price for everything we had ordered and we paid half of the sum upfront.

1
Discussing the details // Omawianie szczegółów
17546997_10209127314890368_4244512404665357830_o
Measurements in progress // Zdejmowanie miary 🙂

 

When we met with the tailors and our fitter two days later (Moon was responsible for the dresses, Anna for the suit and shirts, Anh was our fitter), we were both surprised with the amount of adjustments that were necessary to assure the highest quality of our garments. Anh is really talented, and we didn’t have to say a word – she found all the tiny flaws, explained them to us, and always asked if we agree with her opinion.

We were told that the tailors will need about 40 minutes to make the first adjustments, so we said that we’ll go for a walk to grab some Banh Mi from Madame Phuong (her famous Banh Mi restaurant is really close to BeBe). Anh looked at us, both already sunburnt (it was 35 C outside!) and told us to just sit and relax. Not more than 10 minutes later, one of the assistants handed us two delicious Madame Phoung’s Banh Mi :). It was so nice of them!

Forty minutes later we had a next fitting, with the adjustments already made by Moon and Anna. We were really satisfied – the clothes looked so much better! But Anh wasn’t, and she proposed some more little changes. As on the next day we were going to the Ly Son Island, we made an appointment for Sunday afternoon, as we were going to leave Hoi An on Monday.

7
Almost done!
6
Almost there! No buttons yet, so J had to hold his jacket for the picture – Prawie skończone! Nie było jeszcze guzików, więc J musiał przytrzymać marynarkę do zdjęcia 🙂

After our final fitting an adjustments made on Sunday, everything that we had ordered was delivered to our homestay. It wasn’t cheap, it wasn’t made quickly, but the quality is exceptional and I’m pretty sure we would pay at least four times this price if we were ordering these clothes in Poland.

To conclude, we are happy new owners of the following made-to-measure clothes:

 • two cotton and silk dresses

 • two cotton shirts

 • a two piece cashmere suit

I guess it would be expected to attach some pictures of the final products, but as we move and travel a lot, we don’t have these photos! But if you’d like us to dress up, I guess we can do that and do some selfie-stick photoshoot – just let us know in the comments section.

General information and guide how to get a bespoke suit or dress in Hoi An:

 • Firstly, you need to know what you want. Spend some time browsing the Internet, look for some pictures, maybe ask your friends for advice. You should go to the tailor with a general idea of what kind of garment you want, is it going to be formal or casual, what cloth should it be made of, what style are you interested in.
 • Don’t be cheap – it’s better to order one, good quality dress for 75 USD, than to order three low quality dresses 25 USD each.
 • Be prepared for at least two fittings – you won’t get anything really tailored for you in 24 hours. It’s best to place your order on the first day, so you’ll have time to visit the tailor at least two more times during your stay in Hoi An.
 • If you don’t like something or if you feel something isn’t right during the fittings – tell it to the fitter.
 • Respect expert opinions of fitters and tailors – they make hundreds bespoke suits and dresses a year, so they know they trade.
 • Price for a good quality two piece suit should be 250-350 USD, depending on the cloth you choose. Price for a good dress is about 75-175 USD, also depending on the cloth and amount of work that needs to be done.
8
Thanks for reading!

[EN/PL] Pomimo naszego niezbyt dobrego pierwszego wrażenia z wizyty w Hoi An, cudownie spędziliśmy tam czas. Można tam wiele zobaczyć, robić i zjeść :). To zdecydowanie wyjątkowe miejsce i niezależnie od tego czy podróżujesz z plecakiem, z rodziną czy lubujesz się w luksusowych ośrodkach wypoczynkowych – musisz zobaczyć Hoi An, jeśli kiedykolwiek zawędrujesz to Środkowego Wietnamu.

Miasto Krawców

Ulice Starego Miasta są zatłoczone w sezonie, w szczególności wieczorami. Kiedy wybraliśmy się tam następnego poranka po zameldowaniu się w pensjonacie, wyglądało zupełnie inaczej niż w trakcie naszego pierwszego spaceru. Nasze odczucia też były inne. Powoli zwiedzaliśmy bardziej i mniej popularne ulice i alejki. Jeśli kiedykolwiek odwiedzisz Starówkę Hoi An, to pierwszą rzeczą na jaką zwrócisz uwagę będzie zapewne mnóstwo warsztatów krawieckich. Naprawdę mnóstwo – dziesiątki, na każdej jednej ulicy.

Hoi An jest powszechnie znane jako Miasto Lampionów, ale jego drugą nazwą jest: Miasto Krawców. Dzięki pielęgnowanym przez pokolenia tradycjom krawieckim, to prawdopodobnie najlepszego miejsce w Wietnamie by sprawić sobie szyte na miarę ubrania. Większość sklepów jest przyzwyczajona do pracowania w oparciu o bardzo napięte harmonogramy wielu turystów, więc zobowiązują się zrealizować zamówienie w 24 godziny. Wiele zakładów jest gotowe wykonać szyty na miarę dwuczęściowy garnitur za tak niską cenę jak 150 dolarów, ale nie łudźcie się – koniec końców zawsze dostaje się to, za co się płaci. Nie istnieje coś takiego, jak tani, idealnie uszyty garnitur w 24 godziny.

Tani garnitur w Hoi An?

Większość tańszych zakładów (jeśli nie wszystkie), nie mają tak naprawdę kontroli nad jakością produktu, ponieważ – zgodnie z tym, czego się zdołaliśmy dowiedzieć – zlecają na zewnątrz szycie do jednej d kilku fabryk, które pracują 24 godziny na dobę by zaspokoić popyt na „tanio, wysokiej jakości i szybko” uszyte garnitury i sukienki. Jeśli naprawdę chcesz odzież najwyższej jakości, to nie będzie ona ani tania, ani gotowa w dobę, ponieważ doświadczony krawiec potrzebuje co najmniej dwóch przymiarek by upewnić się że twoja sukienka lub garnitur naprawdę dobrze na tobie leży.

Wizyta u krawca – BeBe Tailor

Postanowiliśmy zaufać naszemu gospodarzowi, Tri i zgodnie z jego radą udać się do BeBe Tailor by złożyć nasze zamówienie. Dwie urocze panie zaprezentowały nam szeroki wybór tkanin, pomogły nam obejrzeć rozległe katalogi w oparciu o krótką rozmowę na temat naszych oczekiwań. Potem omówiliśmy szczegóły, takie jak to, czy guziki na rękawach marynarki mają być funkcjonalne albo jaki rodzaj suwaka powinien być użyty w sukience. Później oboje zostaliśmy dokładnie zmierzeni i na koniec porozmawialiśmy o naszym terminarzu i o tym, kiedy będziemy gotowi na przymiarki. Następnie przedstawiono nam ostateczną cenę za całość zamówienia i zapłaciliśmy połowę kwoty z góry.

Kiedy dwa dni później spotkaliśmy się z naszą fitterką oraz krawcowymi (Moon odpowiadała za sukienki, Anna za garnitur i koszule, a Anh była naszą fitterką), oboje byliśmy zaskoczeni ilością poprawek które były niezbędne by zapewnić najwyższą jakość naszych strojów. Anh jest niezwykle utalentowana i nie musieliśmy się nawet zająknąć – znalazła wszystkie drobne rzeczy do poprawienia, wyjaśniła je nam i zawsze pytała, czy zgadzamy się z jej zdaniem.

Powiedziano nam, że krawcowe będą potrzebowały około 40 minut by dokonać pierwszych poprawek, więc zaproponowaliśmy, że przejdziemy się po Banh Mi od Madame Phuong (jej słynna restauracja jest bardzo blisko Bebe). Anh spojrzała na nas, oboje już spalonych słońcem (35 stopni na zewnątrz!) i powiedziała żebyśmy po prostu usiedli i się odprężyli. Nie dalej niż dziesięć minut później, jedna z asystentek wręczyła nam dwie pyszne Banh Mi (oczywiście od Madame Phuong) :). To było naprawdę miłe.

Czterdzieści minut później odbyła się kolejna przymiarka, po wprowadzonych już poprawkach przez Moon i Annę. Byliśmy naprawdę zadowoleni – ubrania wyglądało dużo lepiej. Ale Anh nadal nie była usatysfakcjonowana i zaproponowała jeszcze kilka niewielkich zmian. Jako, że następnego dnia wybieraliśmy się na wyspę Ly Son, umówiliśmy się na niedzielne popołudnie, bo w poniedziałek mieliśmy już opuszczać Hoi An.

Po ostatnich przymiarkach i poprawkach wykonanych w niedzielę, wszystko co zamówiliśmy zostało dostarczone prosto do naszego pensjonatu. Nie było tanio, nie było szybko, ale jakość jest naprawdę wyjątkowa. Bez wątpienia zapłacilibyśmy co najmniej czterokrotnie więcej, gdybyśmy chcieli zamówić takie ubrania w Polsce.

Podsumowując, jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami poniższych, szytych na miarę ubrań:

 • dwie bawełniano-jedwabne sukienki
 • dwie bawełniane koszule
 • dwuczęściowy kaszmirowy garnitur

I guess it would be expected to attach some pictures of the final products, but as we move and travel a lot, we don’t have these photos! But if you’d like us to dress up, I guess we can do that and do some selfie-stick photoshoot – just let us know in the comments section.

Zapewne spodziewaliście się, że załączymy zdjęcia ukończonych ubrań, ale z uwagi na to, że często się przeprowadzamy i dużo podróżujemy – nie mamy takich zdjęć! Ale jeśli chcecie, to możemy się ubrać i zrobić sesję zdjęciową selfie stickiem – dajcie tylko znać w komentarzach.

Ogólne informacje i wskazówki jak zamówić szyty na miarę garnitur lub sukienkę w Hoi An

 • Przede wszystkim, musisz wiedzieć, czego oczekujesz. Poświęć trochę czasu na przeglądanie Internetu, poszukaj zdjęć, być może zapytaj przyjaciół o radę. Do krawca należy się wybrać przynajmniej z ogólnym pomysłem na ubiór, który chcesz zamówić – czy ma być to strój oficjalny, czy codzienny, z jakiej tkaniny powinien być wykonany, jaki styl cię interesuje.
 • Nie bądź sknerą – lepiej zamówić jedną, dobrej jakości sukienkę za 75dolarów, niż trzy niskiej jakości po 25 dolarów każda.
 • Przygotuj się na przynajmniej dwie przymiarki – nie dostaniesz nic naprawdę uszytego na miarę w 24 godziny. Najlepiej złożyć zamówienie pierwszego dnia w Hoi An, tak aby mieć jeszcze czas na co najmniej dwie wizyty u krawca
 • Jeśli coś ci się nie podoba, albo czujesz że coś nie pasuje w trakcie przymiarek – powiedz to fitterowi.
 • Szanuj ekspercką opinię fitterów i krawców – szyją setki garniturów i sukienek rocznie, więc znają swój fach.
 • Cena za dobrej jakości dwuczęściowy garnitur to około 250-350 dolarów, w zależności od wybranej tkaniny. Cena za dobrą sukienkę to około 75-175 dolarów, również w zależności od wybranej tkaniny oraz ilości pracy, którą trzeba będzie wykonać.
Advertisements